bozp


Biuro Obsługi Zamówień Publicznych powstało w listopadzie 2008r.

Specjalizujemy się w obsłudze zamawiających, a naszymi klientami są głównie instytucje kultury.


Obecnie do grona naszych stałych klientów należą:

Nadbałtyckie Centrum Kultury w Gdańsku

Gdański Teatr Szekspirowski

Ośrodek Szkolno - Wychowawczy nr 2 dla Niesłyszących i Słabosłyszących im. J. Siestrzyńskiego w Wejherowie

Muzeum – Kaszubski Park Etnograficzny im. Teodory i Izydora Gulgowskich we Wdzydzach Kiszewskich

Gmina Zblewo

Gdański Zespół Schronisk i Sportu Szkolnego

Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Gdańsku

Gminny Zakład Usług Komunalnych Kolbudy Sp. z o.o.

Purum Sp. z o.o.


Małgorzata Poluchowicz

Magister prawa, ukończyła studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, absolwentka podyplomowego Studium Zamówień Publicznych na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego.

Specjalista, praktyk. Zamówieniami publicznymi zajmuje się zawodowo od 2001r.

Organizowała system udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego, jako autor regulaminów wewnętrznych, wzorcowej dokumentacji przetargowej, uchwał i opinii prawnych. Przygotowała i przeprowadziła kilkaset postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na dostawy, usługi i roboty budowlane. Przewodniczyła pracom komisji przetargowych. Reprezentowała zamawiających na rozprawach przez Zespołem Arbitrów i Krajową Izbą Odwoławczą.

Specjalizuje się w zamówieniach publicznych na prace konserwatorskie i restauratorskie oraz roboty budowlane przy zabytku.