bozp

Biuro Obsługi Zamówień Publicznych

Usługi doradcze dla zamawiających i wykonawców 


 Kontakt:

Biuro Obsługi Zamówień Publicznych

Małgorzata Poluchowicz

Plac Kaszubski 8 lok. 311

 81-350 Gdynia

budynek Gdyńskiego Centrum Biznesu GCB

fax  058 350-96-24

kom. 515 188 854

e-mail: biuro@bozp.com.pl